CRS info

|

Kontakta oss

|

Våra kunder

 

IT-ansvar


CRS info tar det totala tekniska ansvaret för ett PC-baserat system.  Några arbetsplatser med både direktkopplade och fjärranslutna datorer, en server i centrum med skrivarfunktion, automatiska backuprutiner, behörighet- och rättighetskontroll, internetåtkomst, intranet m. m.

Hårdvara:
Inköp, installation, nätverksuppkoppling och underhåll.
Installation av trådlöst nätverk. Alla datorer har tillgång till bredband Internet oberoende av varandra och oberoende av deras position (man kan förflytta sig inom radien av nätverket). 
Lärarkontrollsverktyg i specialskolor där "fri surfning" inte får förekomma 

Säkerhet
Skydd mot virus och trojaner mm. Backup av hårddiskarna. Daglig backup av dokument (med inbyggd automatik).

Operativsystem i blandad miljö (9X, 2000, NT, XP, VISTA, 7):
Installation, anpassningar, uppgraderingar, underhåll.

Applikationer:
Kundanpassningar, mallar, formulär, makro mm

Webbsajter
Utveckling, underhåll, webbhotell.

Utbildningar
Webbdesign
MS-Office
Jour
Översättningar
In English
En Français
 
© 1993-2018 CRS info